English flag
 
acupuncture behandeling door Gerrie Sporken acupuncture behandeling door Gerrie Sporken acupuncture behandeling door Gerrie Sporken acupuncture behandeling door Gerrie Sporken  
 

Eerste sessie:
traditionele acupunctuur diagnose

Al in de eerste sessie wordt het pad van genezing ingezet.
Er is alle aandacht voor de persoon en de reden voor bezoek. Er wordt geen vast protocol gevolgd. De eerste sessie is een leeg blad dat kan worden ingevuld zoals het bij hem of haar past. Niet iedereen wil of kan praten over hoe het ermee staat of wat er gebeurd is. Voor anderen is het juist bevrijdend om over zichzelf te vertellen en daar aandacht en tijd voor te krijgen. Hoe de diagnose verloopt is net zo divers als de mensen die naar de praktijk komen.

Voor de diagnose is allerlei informatie van belang. Met respect voor de grenzen van de persoon wordt gevraagd naar de klacht(en), de verdere gezondheid, de persoonlijke geschiedenis en lichaamsfuncties zoals stofwisseling en temperatuurhuishouding. Ook wordt gevraagd naar eventuele andere therapieën, welke levensstijl men heeft en wat men ziet als persoonlijke sterke en minder sterke kanten.
Natuurlijk worden ook de polsen gevoeld om een indruk te krijgen van de kwaliteit van de meridianen en de bijbehorende vitale organen.

Behandelplan en behandelingen

Na diagnose volgen behandelingen die zijn toegespitst op de persoon en de persoonlijke omstandigheden. Deze behandelingen bestaan uit het herstellen van het energie evenwicht door dunne steriele acupunctuurnaalden op specifieke punten te gebruiken. Een sensatie van lichamelijke of andere aard kan van korte duur worden waargenomen op het moment dat de naald contact maakt met het acupunctuurpunt. Er wordt uitsluitend met steriele (wegwerp) naalden gewerkt. De acupunctuurpunten kunnen ook gestimuleerd worden door middel van verhitting. Dit heet moxabustie en bestaat uit het kort aanbrengen van een smeulend bolletje van het kruid bijvoetblad of artemisia vulgaris.

De effecten

Traditionele Acupunctuur is een natuurlijke geneeswijze die in de eerste dagen na de behandeling het duidelijkst waarneembaar kan zijn. De natuur heelt klachten in een patroon van binnen naar buiten, van boven naar beneden en van het heden terug in de tijd. De effecten zijn mogelijk waarneembaar zowel in het lichaam, het gevoel of in de geest. In het begin volgen behandelingen elkaar wekelijks op, daarna eens per twee weken en vervolgens worden ze verder gespreid afhankelijk van de persoonlijke behoefte. Wisseling van seizoen kan de behoefte aan een behandeling doen toenemen.